Poznajemy historię najświetniejszego bohatera ateńskiego - dzieje Tezeusza

Na lekcji uczniowie zapoznają się z postacią Tezeusza i omawiają związki frazeologiczne, wywodzące się z mitologii.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.