Poznajemy rodzinne koligacje greckich bóstw

Lekcja ma charakter powtórzenia. Uczniowie przypominają sobie związki pomiędzy greckimi bogami.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.