Pozytywistyczny ideał pracy i jego realizacja w powieści "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej

Lekcja poświęcona utrwaleniu wiadomości z zakresu elementów filozofii pozytywnej. Podczas lekcji uczniowie dokonują charakterystyki porównawczej bohaterów, wykorzystując jako kryterium wartości ich stosunek do pracy. Analizują warstwę symboliczną w opisie mogiły Jana i Cecylii.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.