Praca w edytorze grafiki Paint

Lekcja dotyczy kształtowania umiejętności posługiwania się programem Paint, a w szczególności poznania narzędzi edytora, posługiwania się podstawowymi narzędziami do obróbki i tworzenia grafiki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.