Prawa człowieka. Poradnik nauczyciela

Szkoła ponadpodstawowa
Filozofia
Etyka
Szkoła podstawowa
Etyka
Udostępnij

Praktyczny poradnik o tym, kogo i w jaki sposób przygotować do świadomego korzystania z przysługujących mu praw, składający się z trzech części. 

Pierwsza część zawiera kompendium wiedzy o prawach i wolnościach człowieka, w tym o prawach dziecka. Stanowi merytoryczną bazę, z której warto korzystać.

Druga, zatytułowana: Praca z dorosłymi - program zajęć warsztatowych, znajduje sięopis zajęć przeprowadzonych w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie dla przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, wizytatorów pełniących w kuratoriach oświaty funkcję rzecznika praw ucznia bądź konsultanta wspierającego pracę innych osób odpowiedzialnych za realizowanie tej problematyki w szkołach.

Trzecia część: Praca z dziećmi i młodzieżą -scenariusze zajęć lekcyjnych to propozycje lekcji adresowane do różnych grup wiekowych.

Wybór poszczególnych tematów dokonany został na podstawie wiedzy i doświadczenia nauczycieli, wdrażających tę tematykę od wielu lat w szkołach różnego typu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida