Prawda i jej religie

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z zarysem spojrzenia na zagadnienie prawdy i tolerancji największych religii świata (taoizm, islam, buddyzm, hinduizm, chrześcijaństwo). Krótkie przedstawienie podobieństw i różnic każdej z nich i niebezpieczeństw, które powstają przez nadinterpretację pism religijnych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida