Prawda w bajecznym sosie podana.

Uczniowie przypominają znane sobie bajki, ich cechy i morały. Czytają bajkę z przesłaniem zamiast morału. Formułują znaczenie przesłania. Czytają drugą niekonwencjonalną bajkę na ten sam temat. Dwoje uczniów odgrywa scenkę dramową, związaną z mówieniem przykrej dla rozmówcy prawdy. Uczniowie nazywają i zapisują uczucia, wywoływane zetknięciem się z „nagą”, nieprzyjemną prawdą. Jako zadanie domowe ułożą wypowiedź skierowaną do kolegi, któremu muszą powiedzieć coś przykrego tak, by go nie zranić.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.