Prawdy filozoficzne w „Małym Księciu”.

Podczas lekcji uczniowie dowiadują się, czym jest prawda filozoficzna. Zajęcia opierają się w głównej mierze na pracy grupowej z tekstem i odnajdywaniu w nim prawd filozoficznych. Uczniowie mają opatrzyć odnalezione prawdy stosownymi przypisami.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.