Prawdziwa miłość

Materiał zawiera 1 ilustrację, 15 ćwiczeń, w tym 3 interaktywne.

Bibliografia:

  • Źródło: Hymn do miłości, 1 List do Koryntian, 13. 1-7, [w:] Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, red. Kazimierz Dynarski, tłum. Kazimierz Romaniuk, Poznań 2002, s. 1326.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida