Prawica i lewica

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Przywrócimy normalność. Godne życie, sprawiedliwa i normalna Polska, 2017 r., dostępny w internecie: sld.org.pl [dostęp 17.10.2020 r.].
  • Statut Prawa i Sprawiedliwości, dostępny w internecie: pis.org.pl [dostęp 11.06.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida