Prawo odbicia światła. Powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle płaskim. Rozproszenie światła

Wstęp do tematu: Prawo odbicia światła. Powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle płaskim. Rozproszenie światła. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu; fotografię przedstawiającą odbicie twarzy dziecka w lusterku; odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera opis doświadczenia, którego celem jest analiza zjawiska odbicia światła; określanie: zwierciadła, kąta padania, kata odbicia, normalnej; sformułowanie prawa odbicia zilustrowane schematem pt. Prawo odbicia; trzy polecenia dla ucznia (dwa tekstowe rachunkowe).

Zasób zawiera: określenie zwierciadła płaskiego; animację dotyczącą zwierciadła płaskie; fotografię obrazującą odbicie od powierzchni polerowanego metalu; wiadomości dotyczące powstawania obrazu w zwierciadle płaskim; fotografię przedstawiającą odbicie lustrzane; omówienie konstrukcji obrazu w zwierciadle płaskim zilustrowane schematami zwierciadła płaskiego; dwa polecenia dla ucznia.

Zasób zawiera: fotografię lusterka samochodowego; schemat peryskopu i ciekawostkę dotyczącą aparatu fotograficznego "lustrzanki".

Zasób zawiera: określenie zjawiska rozpraszania światła, schemat przedstawiający rozpraszanie światła; krótkie omówienie rozpraszania światła w atmosferze ziemskiej; polecenie dla ucznia zilustrowane rysunkiem rozpraszania światła.

Zasób zawiera: sześć sformułowań podsumowujących i pracę domową złożoną z trzech poleceń.

Zasób zawiera dwa zadania interaktywne: wyboru odpowiedzi i zadanie interaktywne – zdanie do uzupełnienia.

Zasób zawiera wyjaśnienie pojęć: kąt odbicia, kąt padania, normalna, obraz odwrócony, obraz pozorny, obraz prosty, peryskop, rozproszenie światła, zwierciadła płaskie.

Zasób zawiera biogram Jana Heweliusza z ilustracją pt. Jan Heweliusz.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida