Prawo zachowania masy i stałości składu

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

 • tekstu głównego, zawierającego segmenty
  • „Czy masa substratów zmienia się podczas reakcji chemicznej?”;
  • „Jak można wykorzystać prawo zachowania masy w obliczeniach chemicznych?”;
  • „Czy związki chemiczne mają jednakowy skład?”;
  • „Jak można wykorzystać prawo stałości składu w obliczeniach chemicznych?";
 • podsumowania;
 • słownika;
 • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 20 ilustracji, dwa filmy, sześć poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje oraz dziewięć ćwiczeń interaktywnych sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „prawo stałości składu” oraz „prawo zachowania masy”.

Aktualizacja tekstu: Daria Kiszkowiak

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida