Prędkości kosmiczne

Wstęp do tematu: Prędkości kosmiczne. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, fotografię rakiety nośnej, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera: wprowadzenie związane z przyczyną ruchu ciała po okręgu; rysunek przedstawiający Ziemię i ruch ciała po orbicie okołoziemskiej z zaznaczonym wektorem prędkości i siły grawitacji; wyprowadzenie wzoru na I prędkość kosmiczną; polecenia dla ucznia; ciekawostkę związaną z pierwszym sztucznym satelitą Ziemi – Sputnikiem 1 (wraz ze zdjęciem sputnika); ciekawostkę związana z pojęciami: sputnik i satelita; wyprowadzenie wzoru‑zależności okresu ruchu obiegowego satelity od promienia jego orbity; wyjaśnienie pojęć: satelita geostacjonarny, satelita telekomunikacyjny.

Zasób zawiera: przypomnienie wzoru na I prędkość kosmiczną; zdjęcie Fobosa, księżyca Marca; polecenie dla ucznia związane z obliczeniem prędkości Fobosa na orbicie okołomarsjańskiej i masy Marsa.

Zasób zawiera: sformułowania podsumowujące dotyczące prędkości kosmicznych; polecenia dla ucznia polegające na szukaniu informacji, rozwiązywaniu pytań problemowych i obliczeniach.

Zasób zawiera wyjaśnienie pojęć: I prędkość kosmiczna, prędkość orbitalna.

Zasób zawiera biogram: Konstanty Ciołkowski

Zasób zawiera ćwiczenie interaktywne typu prawda/ fałsz zawierające sześć sformułowań.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida