Prerafaelici a literatura

Uczniowie zapoznają się z twórczością Bractwa Prerafaelitów.Scenariusz można wykorzystać tylko częściowo na lekcji wiedzy o kulturze, wspominając o nurtach w sztuce XIX wieku, o powiązaniach między stylami i ich cechach charakterystycznych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.