Strona główna Próba refleksji historiozoficznej
Powrót

Próba refleksji historiozoficznej

Pakiet składa się ze scenariusza 45-minutowych zajęć i filmu. W trakcie zajęć uczniowie rozważają zagadnienia związane z pojęciem ojczyzna, wykorzystując teksty kultury, mają możliwość przy tym prezentowania kreatywnego nastawienia do aktualnych tematów politycznych, społecznych i kulturalnych. Film przedstawia aktorską interpretację wiersza Karola Wojtyły "Myśląc Ojczyzna...".

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.