Problematyka wybranych wierszy Juliana Tuwima

Problemy społeczno – polityczne w wybranych wierszach Tuwima . Omówienie wierszy pochodzących z różnych etapów twórczości poety .

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida