Procesy urbanizacji

Zróżnicowanie procesów urbanizacji na świecie. Opis procesów tworzenia się aglomeracji miejskich oraz ich form.