Procesy życiowe zwierząt

Materiał składa się z sekcji: "1. Odżywianie się zwierząt", "2. Oddychanie zwierząt", "3. Rozmnażanie się zwierząt", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania". W materiale przedstawiono sposoby odżywiania się, oddychania i rozmnażania oraz rozwoju zwierząt.

Materiał zawiera 16 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 5 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania wielokrotnego wyboru, typu prawda - fałsz oraz tekst z lukami.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "drapieżnik", "jajorodność", "jajożyworodność", "pasożyt", "padlinożerca", "płuca", "płucotchawki", "roślinożerca", "rozwój prosty", "rozwój złożony", "skrzela", "tchawki", "wszystkożerca", "żyworodność"

Aktualizacja tekstu: Zyta Sendecka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida