Produkcja energii elektrycznej w Polsce i na świecie

Tekst i scenariusz lekcji: Magdalena Fuhrmann

Film edukacyjny: Krzysztof Poznański

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.