Profilaktyka chorób układu krążenia

W materiale przedstawiono częste choroby krwi oraz układu krążenia, omówiono znacznie badań kontrolnych krwi i innych działań profilaktycznych chroniących przez chorobami układu krążenia. Materiał zawiera:

1.Starter, w którym znajduje się zdjęcie dwóch gimnastykujących się osób, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z tematem zasobu oraz cele sformułowane w języku ucznia

2.Rozdział: Wyniki badań krwi, który zawiera zdjęcie wyników badań laboratoryjnych krwi wraz z ich omówieniem, oraz ćwiczenie

3.Rozdział: Choroby krwi, który zawiera tabelę opisującą przyczyny, objawy oraz leczenie i profilaktykę chorób krwi: anemii oraz białaczki

4.Rozdział: Choroby układu krążenia, który zawiera rysunek‑diagram częstości ciśnienia tętniczego wśród Polaków, tabelę opisującą wartości ciśnienia krwi, rysunek tętnicy w różnych stadiach arteriosklerozy, obserwację dotyczącą pomiaru ciśnienia krwi oraz ćwiczenie

5.Rozdział: Sposoby zapobiegania chorobom serca i układu krążenia, który zawiera zdjęcie osób gimnastykujących się w parku oraz ćwiczenie ze zdjęciem zagadką

6.Rozdział: Cholesterol, fakty i mity, który zawiera infografikę dotyczącą rocznego spożycia ryb na osobę w różnych krajach

7.Rozdział: Pierwsza pomoc w krwawieniach i krwotokach, który zawiera rysunek Krwawienie z nosa‑pierwsza pomoc oraz ćwiczenie

8.Podsumowanie zawierające 1 polecenie i 1 ćwiczenie

9.Słowniczek zawierający wyjaśnienia terminów: anemia, hematokryt, hemofilia, jałowość, krwawienie, krwotok, miażdżyca, naczynia wieńcowe, monocyty, morfologia krwi, nadciśnienie tętnicze, Odczyn Biernackiego, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, trombocyty, zawał mięśnia sercowego

9.Zestaw 7 ćwiczeń interaktywnych

Aktualizacja tekstu: Monika Zaleska - Szczygieł

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida