Profilaktyka uzależnień

Na początku zajęć uczniowie analizują historię życia osoby uzależnionej – ma to służyć uświadomieniu mechanizmu powstawania uzależnienia. Kolejna część zajęć to quiz –uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące skutków zdrowotnych uzależnień i definiują takie pojęcia, jak uzależnienie psychiczne, fizyczne, współuzależnienie. W ostatnim ćwiczeniu uczniowie analizują chwyty reklamowe stosowane w reklamach produktów alkoholowych (piwa).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida