Strona główna Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania
Powrót

Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania

Opracowanie zawierające wskazania dla  środowiska nauczania i wychowania w zakresie działań zapobiegających występowaniu wad postawy u dzieci i młodzieży, Przygotowane we współpracy: Konsultanta Krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Konsultanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz eksperyów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne oraz  Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk. W pracach grupy roboczej brali również udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia. 

 

Publikacja zawiera między innymi rozdziały:

  • Opis problemu
  • Epidemiologia 
  • Rekomendacje w zakresie zapobiegania wadom postawy u dzieci i młodzieży 
  • Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży 
  • Cele działań profilaktycznych 
  • Spodziewane efekty działań profilaktycznych  
  • Realizatorzy działań profilaktycznych  
  • Zadania realizatorów  

 

Materiał pomocny w podejmowaniu przez pracowników oświaty działań na rzecz kształtowania prozdrowotnych nawyków u dzieci i młodzieży.  

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.