Projekt „Moja Wielka Brytania” – prezentacja pracy uczniów

Uczniowie prezentują, uprzednio przygotowane w grupach, projekty na temat Wielkiej Brytanii oraz oceniają anonimowo pracę kolegów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida