Pronouns

Celem lekcji jest poznanie zaimków (głównie dzierżawczych). Uczniowie czytają tekst ukazujący zastosowanie różnego rodzaju zaimków, ćwiczą ich użycie układając samodzielnie zdania i rozwiązując ćwiczenia.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida