Proste, półproste, odcinki i łamane.

Scenariusz lekcji matematyki dotyczący figur geometrycznych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.