Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pracy – ćwiczenia ogólnorozwojowe

Szkoła ponadpodstawowa
Wychowanie fizyczne
Udostępnij

Zestaw materiałów do lekcji wf-u podczas, której uczeń dowie się jak przeciwdziałać negatywnym skutkom pracy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida