Przeciwko przemocy.

Uczniowie przytaczają przykłady przemocy, spotkane we własnym życiu. Poznają wiersz T. Różewicza pt. List do ludożerców. Zapisują w punktach zachowania „ludożerców” z wiersza. Wspólnie układają definicję zjawiska przemocy. Przytaczają przykłady przemocy z różnych środków masowego przekazu. Za pomocą drzewka decyzyjnego głosują, czy środki przekazu powinny pokazywać przemoc. Pisą list oficjalny do władz na ten temat.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida