Przejawy nietolerancji

Szkoła podstawowa
Etyka
Szkoła ponadpodstawowa
Etyka
Udostępnij

Scenariusz zaplanowany do realizacji w czasie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z zagadnieniami dotyczącymi nietolerancji i jej przejawów. Przedstawienie definicji tolerancji jako przeciwieństwa nietolerancji i omówienie obszarów nietolerancji na poziomie indywidualnym, mikrospołecznym i makrospołecznym.