Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce

Materiał składa się z sekcji: „Wprowadzenie”, „Migracje”, „Walka ze zbrojnym podziemiem niepodległościowym”, „Walka z UPA. Uzależnienie partii politycznych”, „Wybory”, „Krajobraz powyborczy”, „Zmiany gospodarcze”, „Powstanie PZPR”, „Zamiast podsumowania”.

Wprowadzeniem jest ćwiczenie - w których miastach zapadły decyzje w sprawie Polski po I wojnie światowej.

Materiał zawiera: Tekst odezwy majora „Łupaszki” z 1945 roku do żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego; tekst Referendum; p Małej konstytucji - fragmenty.

Materiał zawiera 5 ilustracji: Mapę Przesiedleń po II wojnie światowej na ziemiach polskich; fotografię Panteonu Mauzoleum Wyklętych Niezłomnych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie; zdjęcie prezydenta Lecha Kaczyńskiego wręczającego pośmiertnie Józefowi Franczakowi ps. Lalka krzyż komandorski z Gwiazdą orderu Odrodzenia Polski na ręce syna; plakat propagandowy Głosuj 3 x Tak, 15 ćwiczeń, w tym 8 interaktywnych.

Ćwiczenia znajdujące się na stronie są na zasadzie wyboru poprawnej odpowiedzi, odnoszą się do zdjęć lub fragmentów tekstów. Znajdują się również ćwiczenia podsumowujące oraz jako przypomnienie wcześniejszych wiadomości.

Film 1: Ustanowienie przez Sejm RP 1 marca Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Bibliografia:

  • Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19470180071.
  • Źródło: Odezwa majora „Łupaszki” z 1945 roku do żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, [w:] Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, 5. wileńska Brygada AK. 18 sierpnia 1945. Bitwa w Miodusach Pokrzywnych, Perlejewo 2005, s. 3.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida