Przenikanie się i integracja sztuk w dzisiejszym świecie