Przeprowadzamy wywiad z bohaterem.

Uczeń doskonali umiejętność prowadzenia dialogu, stawiania pytań, użycia zwrotów grzecznościowych, skutecznego komunikowania się. Uczniowie samodzielnie przygotują pytania i poprowadzą rozmowę z wybranym bohaterem.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida