Przeszłość geologiczna Polski

Najważniejsze wydarzenia (obrazy) z przeszłości geologicznej Polski. Powstanie węgla kamiennego, powstawanie gór, zalewy mórz, zlodowacenia. Zależności pomiędzy współczesną rzeźbą Polski a wybranymi wydarzeniami geologicznymi.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.