Strona główna Przewrót majowy i rządy autorytarne w Polsce - podsumowanie
Powrót

Przewrót majowy i rządy autorytarne w Polsce - podsumowanie

Bibliografia:

  • Źródło: Fragment pamiętników Macieja Rataja, [w:] M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, Warszawa 2002, s. 160.
  • Cytat za: gen. Orlicz,[w:] Artykuł Przewrót majowy. Piłsudski sięga po władzę w przewrocie majowym. Czy od początku planował zdobyć ją siłą?, historia.wprost.pl, [dostęp 15.12.2021].
  • Cytat za: S. Wojciechowski [w:] Artykuł Przewrót majowy – o krok od wojny domowej, portal Polskiego Radia (polskieradio.pl), [dostęp 15.12.2021].
  • Cytat za: Wiek XX w źródłach, red. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, PWN, Warszawa 1997, s. 174.
  • [w:] Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 169–170.
  • http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19210440267/O/D19210267.pdf
  • http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19350300227/O/D19350227.pdf