Przyczyny samobójstwa i próby przeciwdziałania rosnącej liczbie samobójstw wśród młodzieży

Scenariusz dotyczy zajęć z zakresu głównych problemów współczesnej etyki – treści objętych podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum. W czasie zajęć uczniowie analizują przyczyny samobójstw i sposoby przeciwdziałania wzrastającej fali samobójstw wśród młodzieży.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida