Przymiotniki – przysłówki 2: tworzenie przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym. Utrwalenie wiadomości.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida