Przyroda tajgi

Materiał składa się z sekcji: "1. Rośliny tajgi", "2. Zwierzęta tajgi", "Podsumowanie", "Zadania". W materiale omówiono przystosowania roślin do klimatu tajgi.

Materiał zawiera 11 ilustracji przedstawiających gatunki roślin i zwierząt charakterystyczne dla tego rejonu świata oraz 6 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania typu prawda - fałsz oraz wielokrotnego wyboru.

Aktualizacja tekstu: Zyta Sendecka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida