Przyroda w klimacie śródziemnomorskim

Materiał składa się z sekcji: "1. Rośliny strefy śródziemnomorskiej", "2. Zwierzęta strefy śródziemnomorskiej", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania". W materiale wskazano przystosowania roślin do życia w klimacie śródziemnomorskim; omówiono wpływ człowieka na szatę roślinną nad Morzem Śródziemnym; zaprezentowano gatunki roślin uprawianych w basenie Morza Śródziemnego oraz wybrane dziko żyjące gatunki zwierząt tego regionu.

Materiał zawiera 18 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 3 ćwiczenia interaktywne z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania na dobieranie i wielokrotnego wyboru.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "makia", "terrarium".

Aktualizacja tekstu: Zyta Sendecka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida