Ptaki

Materiał składa się z sekcji: "1. Cechy charakterystyczne ptaków", "2. Różnorodność ptaków", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania". W sekcjach określono przystosowania ptaków do lotu i  wyjaśniono przyczyny ich wędrówek. Zamieszczono też informację o rozmnażaniu tych zwierząt , ich zwyczajach godowych oraz sposobach opiekowania się potomstwem. Zwrócono uwagę na pokarm, którym się odżywiają i ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka.

Materiał zawiera 25 ilustracji( w tym ilustracje strusi, do oglądania których potrzebne są okulary z czerwono‑niebieskimi filtrami) gatunków ptaków żyjących nie tylko w Polsce, co pozwala na kształcenie umiejętności ich rozpoznawania. Dla sprawdzenia wiedzy o tej grupie organizmów zastosowano 5 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Są to zadania wielokrotnego wyboru, otwarte oraz typu prawda‑fałsz.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "gniazdowniki", "worki powietrzne", "zagniazdowniki".

Aktualizacja tekstu: Zyta Sendecka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida