Strona główna Razem bezpieczniej. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
Powrót

Razem bezpieczniej. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego

Liceum ogólnokształcące i technikum
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Historia i teraźniejszość
Szkoła podstawowa IV-VIII
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Materiał składa się z sekcji: „Razem bezpieczniej. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego”, „Geneza NATO”, „Członkostwo w NATO”, „Działania NATO”, „Polska w NATO”, „Podsumowanie”.

Materiał zawiera:

- 8 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 5 ćwiczeń, w tym 3 interaktywne;

- mapę Europy sprzed 1989 r. wraz z opisem zimnej wojny;

- fragment przemówienia Winstona Churchilla wygłoszone w Fulton wraz z ćwiczeniem interaktywnym do wykonania na podstawie tekstu i mapy;

- ciekawostkę o Berlinie,

- ćwiczenie polegające na wymienieniu stolic państw zależnych od ZSRR w okresie zimnej wojny;

- zdjęcie ze szczytu NATO w Waszyngtonie;

- odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z organizacjami międzynarodowymi, ONZ i transformacją ustrojową Polski oraz cele sformułowane w języku ucznia związane z NATO;

- opis genezy NATO;

- artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego i jego opis;

- zdjęcie ataku terrorystycznego na wieże World Trade Center w Nowym Jorku;

- opis członkostwa w NATO wraz z tabelą, w której zamieszczono informacje o latach przystąpienia poszczególnych państw do sojuszu;

- mapę przedstawiającą członków NATO na świecie;

- mapę przedstawiającą członków NATO w Europie;

- zdjęcie żołnierzy NATO;

- opis operacji przeprowadzonych przez NATO wraz z ćwiczeniem do wykonania;

- mapę przedstawiającą operacje NATO na świecie;

- ilustrację, która przedstawia flagę polską i NATO;

- opis przedstawiający drogę Polski do NATO;

- podsumowanie wiadomości o NATO wraz z przydatnymi linkami oraz dwoma ćwiczeniami interaktywnymi.

Bibliografia:

  • Źródło: Wiek XX w żródłach, oprac. M.Sobańska, S.B.Lenard, Przemówienie Winstona Churchilla w Fulton z 5 III 1946, Warszawa 2002, s. 301.
  • Źródło: [w:] Dz.U. 2000 nr 87 poz. 970, Traktat Północnoatlantycki podpisany w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r, s. 2–3.