Reakcja łańcuchowa

Elementy zasobu:

1. Starter: ogólny wstęp do tematu, fotografię przedstawiającą eksplozję bomby Fat Man zrzuconej na Nagasaki, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

2. Zawartość tekstowa: rys historyczny związany z fermionami i badaniami Enrico Fermiego nad promieniotwórczością; analiza przyczyny spowalniania neutronów przez parafinę przez analogię do zderzeń kul bilardowych; określenie rozszczepienia jądra atomowego; film animowany przedstawiający rozszczepienie izotopu uranu U–235 (czas: 1:14 s); analiza rozszczepienia pod kątem deficytu masy i energii wiązania; tabelaryczne zestawienie "Składowe wyzwalanej energii w procesie przemian jądrowych"; zapis reakcji rozpadu jądra uranu i jądra plutonu; określenie reakcji łańcuchowej; film animowany przedstawiający reakcję łańcuchową (czas: 0:26 s); określenie warunków zajścia reakcji łańcuchowej; polecenie dla ucznia.

3. Podsumowanie: siedem sformułowań podsumowujących dotyczących zagadnień: rozszczepienie jądra atomowego, reakcja jądrowa, reakcja łańcuchowa, deficyt masy w reakcji rozszczepienia.

4.Zadania podsumowujące modu: ćwiczenie interaktywne zawierające trzy sformułowania, z których uczeń ma wybrać prawdziwe.

5. Praca domowa: zestaw dwóch poleceń dla ucznia związanych z reakcją rozszczepienia.

6. Słowniczek: fermiony, masa krytyczna, reakcja łańcuchowa, rozszczepienie jądra atomowego

rozszczepienie jądra atomowego

7. Biogramy: Enrico Fermi, Otto Frisch, Otto Hahn, Lise Meitner, Fritz Strassmann

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida