Realizm w twórczości Wojciecha Gersona, Józefa Szermentowskiego oraz Aleksandra Kotsisa