Reforma katolicka

Materiał składa się z sekcji: „Hierarchia kościelna wobec «nowinek religijnych» i wystąpienia Lutra”, „Próby ratowania jedności kościoła – polityczne, religijne”, „Między «reformami» a herezją” „Zwołanie soboru powszechnego do Trydentu”, „Odnowa starego Kościoła”, „Nowe siły do walki – nowy typ księdza, nowe zakony: jezuici”, „Pola konfrontacji: szkolnictwo i nauka” „Pola konfrontacji: sztuka”, „Pola konfrontacji: propaganda”, „Pola konfrontacji: polityka”.

Materiał zawiera 27 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 2 ćwiczenia interaktywne, 7 poleceń.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida