Regiony świata dotknięte kryzysem

Opis form pomocy dla regionów w kryzysie. ONZ, PAH, Caritas, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.