Relacje w bazach danych

Lekcja prezentuje podstawowe zagadnienia związane z relacyjnym modelem danych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida