Relaksacja z wykorzystaniem treningu Jacobsona

Zestaw materiałów do lekcji wf-u podczas której uczeń pozna poprawną technikę wykonywania ćwiczeń w relaksacji Jacobsona.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida