Relative clauses – konstrukcje z zaimkami względnymi

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Celem lekcji jest poznanie zastosowania zaimków względnych.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.