Relatywizm etyczny

Tekst: Adam Kalbarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Fryderyk Nietzsche, Poza dobrem i złem, par. 260, [w:] Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1988.
  • John Stuart Mill, Utylitaryzm, [w:] Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, tłum. M. Ossowska, Warszawa 1988.
  • Fryderyk Nietzsche, Poza dobrem i złem, [w:] Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1988.
  • John Stuart Mill, Utylitaryzm, [w:] Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, tłum. Maria Ossowska, Warszawa 1988.