Religie świata. Ekumenizm

Scenariusz dotyczy zajęć, dzięki którym uczeń poznaje inne religie z całego świata, ich podstawowe założenia, zasady i obrzędy. Uczeń dowiaduje się także, czym jest ekumenizm.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.