Strona główna Renesans w Europie
Powrót

Renesans w Europie

Zasób zawiera mapę: Italia i Bizancjum około 1400 roku. Zasób zaczyna się opisem wydarzeń, które nastąpiły po zdobyciu Konstantynopola przez Turków. Wyjaśnia wzrost zainteresowania antykiem i narodziny renesansu.

Zasób zawiera pięć współczesnych fotografii Pałacu Medyceuszy we Florencji, Katedry florenckiej, Bazyliki św. Piotra w Rzymie, Panteonu oraz dwa ćwiczenia interaktywne. Uczniowie wskazują charakterystyczne cechy renesansowego pałacu Medyceuszy i porównują trzy kopuły świątyń wskazując wspólny element architektoniczny. Materiał do wykorzystania w kl. 1 szkoły ponadpodstawowej. 

Zasób zawiera dwie kolorowe ilustracje Francesco Petrarca jednego z pierwszych humanistów i Dantego Alighieri, który był znakomitym włoskim pisarzem autorstwa Andrea del Castagno oraz ćwiczenie interaktywne. We wstępie zasobu opis poglądów humanistów i nowego spojrzenia na świat.

Zasób zawiera siedem grafik oraz pięć ćwiczeń interaktywnych. We wstępie zasobu wyjaśnienie kim był człowiek renesansu i jakie umiejętności posiadał.

Zasób zawiera cztery grafiki: Biblia Gutenberga, Ruchome czcionki, Maszyna drukarska, Praca w drukarni i dwa ćwiczenia interaktywne. We wstępie zasobu opis dokonań Jana Gutenberga.
Uczeń dowiaduje się jak zastąpiono ręczne pisanie książek.

Zasób zawiera jedną grafikę: Pierwsza książka wydrukowana w języku polskim oraz jedno ćwiczenie interaktywne. Ciekawostką jest informacja, że pierwsza książka w języku polskim została wydrukowana we Wrocławiu.

Zasób zawiera ćwiczenie interaktywne. Uczeń uzupełnia luki w tekście słowami, które składają się na ciąg przyczynowo‑skutkowy wydarzeń związanych z  pojawieniem się renesansu.