Renesansowa filozofia polityczna: Thomas More

Tekst: Estera Lasocińska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN

Bibliografia:

  • Źródło: Rainer Maria Rilke, Elegie duinejskie.
  • Źródło: Bertrand Russell, Dzieje filozofii Zachodu, tłum. T. Baszniak i in.
  • Źródło: Thomas More, Utopia, tłum. K. Abgarowicz.
  • Źródło: Wisława Szymborska, Utopia.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida